Wjele zajimcow w ateljeju

wutora, 06. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W swojim ateljeju měješe Alojs Šołta (naprawo) na wjele prašenjow zajimowanych wopytowarjow wotmołwjeć.  Foto: Bianka Wjeńcyna W swojim ateljeju měješe Alojs Šołta (naprawo) na wjele prašenjow zajimowanych wopytowarjow wotmołwjeć. Foto: Bianka Wjeńcyna

Njeličomne wuměłske ateljeje a rjemjeslniske dźěłarnje su so swjatkowny kónc tydźenja na cyłosakskej akciji „Kunst offen“ wobdźělili. W nich móžachu sej wopytowarjo wobhladać, na čim wuměłcy a wuměłscy rjemjeslnicy runje dźěłaja. Jedne tajke městno bě w Žuricach.

Žuricy (BW/SN). Nimale wša wjes bě so njedźelu w Žuricach zhromadźiła na Wroblec/Šołćic statoku, hdźež knježeše na dnju wotewrjeneho ateljeja hižo dopołdnja čiłe žiwjenje. Drjeworězbar Alojs Šołta měješe tójšto zajimcam zbliska a zdaloka wo swojim wuměłstwje powědać a předstaji w přitulnym ateljeju swojorazne, předewšěm z duboweho drjewa zdźěłane nabožne wudźěłki. Nimo toho pobychu wopytowarjo w dźěłarni Knuta Winklera. Kowar na šibałe wašnje po­wědaše, zo jenož njekowa, ale tež moluje a zo wustaja skowane skulptury přichodnje w Ramnowskim hrodźe. Dale pokazowaše předewšěm wćipnym dźěćom a swójbnym, kak z kruchow železa hozdźiki kowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND