Wjele zajimcow w ateljeju

wutora, 06. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W swojim ateljeju měješe Alojs Šołta (naprawo) na wjele prašenjow zajimowanych wopytowarjow wotmołwjeć. Foto: Bianka Wjeńcyna W swojim ateljeju měješe Alojs Šołta (naprawo) na wjele prašenjow zajimowanych wopytowarjow wotmołwjeć. Foto: Bianka Wjeńcyna

Njeličomne wuměłske ateljeje a rjemjeslniske dźěłarnje su so swjatkowny kónc tydźenja na cyłosakskej akciji „Kunst offen“ wobdźělili. W nich móžachu sej wopytowarjo wobhladać, na čim wuměłcy a wuměłscy rjemjeslnicy runje dźěłaja. Jedne tajke městno bě w Žuricach.

Žuricy (BW/SN). Nimale wša wjes bě so njedźelu w Žuricach zhromadźiła na Wroblec/Šołćic statoku, hdźež knježeše na dnju wotewrjeneho ateljeja hižo dopołdnja čiłe žiwjenje. Drjeworězbar Alojs Šołta měješe tójšto zajimcam zbliska a zdaloka wo swojim wuměłstwje powědać a předstaji w přitulnym ateljeju swojorazne, předewšěm z duboweho drjewa zdźěłane nabožne wudźěłki. Nimo toho pobychu wopytowarjo w dźěłarni Knuta Winklera. Kowar na šibałe wašnje po­wědaše, zo jenož njekowa, ale tež moluje a zo wustaja skowane skulptury přichodnje w Ramnowskim hrodźe. Dale pokazowaše předewšěm wćipnym dźěćom a swójbnym, kak z kruchow železa hozdźiki kowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND