Wjele zajimcow w ateljeju

wutora, 06. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W swojim ateljeju měješe Alojs Šołta (naprawo) na wjele prašenjow zajimowanych wopytowarjow wotmołwjeć.  Foto: Bianka Wjeńcyna W swojim ateljeju měješe Alojs Šołta (naprawo) na wjele prašenjow zajimowanych wopytowarjow wotmołwjeć. Foto: Bianka Wjeńcyna

Njeličomne wuměłske ateljeje a rjemjeslniske dźěłarnje su so swjatkowny kónc tydźenja na cyłosakskej akciji „Kunst offen“ wobdźělili. W nich móžachu sej wopytowarjo wobhladać, na čim wuměłcy a wuměłscy rjemjeslnicy runje dźěłaja. Jedne tajke městno bě w Žuricach.

Žuricy (BW/SN). Nimale wša wjes bě so njedźelu w Žuricach zhromadźiła na Wroblec/Šołćic statoku, hdźež knježeše na dnju wotewrjeneho ateljeja hižo dopołdnja čiłe žiwjenje. Drjeworězbar Alojs Šołta měješe tójšto zajimcam zbliska a zdaloka wo swojim wuměłstwje powědać a předstaji w přitulnym ateljeju swojorazne, předewšěm z duboweho drjewa zdźěłane nabožne wudźěłki. Nimo toho pobychu wopytowarjo w dźěłarni Knuta Winklera. Kowar na šibałe wašnje po­wědaše, zo jenož njekowa, ale tež moluje a zo wustaja skowane skulptury přichodnje w Ramnowskim hrodźe. Dale pokazowaše předewšěm wćipnym dźěćom a swójbnym, kak z kruchow železa hozdźiki kowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND