Bórze móža spěšnišo pomhać

wutora, 13. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wěcywobdźěłaćer za wuchowansku słužbu Thomas Scheffel, zamołwity za ležownosće w krajnoradnym zarjedźe Peter Pätzold a hamtski nawoda wuchowanskeje słužby Peter Meißner (wotlěwa) w nowej straži  Foto: Carmen Schumann Wěcywobdźěłaćer za wuchowansku słužbu Thomas Scheffel, zamołwity za ležownosće w krajnoradnym zarjedźe Peter Pätzold a hamtski nawoda wuchowanskeje słužby Peter Meißner (wotlěwa) w nowej straži Foto: Carmen Schumann

Nowu wuchowansku stražu na zapadnej kromje Budyšina chcedźa 1. julija oficialnje přepodać. Přichodne dny tam Němski čerwjeny křiž swoje jězdźidła zaměstni. Wčera móžachu so nowinarjo po rumnosćach rozhladować.

Budyšin (CS/SN). Wuchowanska straža Budyšin-zapad wobsteji z dweju dźělow po 420 kwadratnych metrach. Stej to jězdźidłowa­ hala a socialny wobłuk, kotryž wopřijima předrasćernju, kubłansku rumnosć, myjernju, štyri rumnosće za wotpočowanje a běrowaj. Wuchowanska straža je wupołožena za cyłkownje 60 wuchowanskich sanitetarjow a lěkarjow. Do nowotwara je wo­krjes 2,5 milionow eurow inwestował. Přez chorobne kasy jako nošerjow wuchowanskeje słužby so twar refinancuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND