Projekt wo wjesnym wuwiću

wutora, 13. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Měrko Domaška (naprawo) rozjasni šulerjam struktury wsy Njebjelčic kaž tež wuwiće  tajkich w  běhu stawiznow. Žiwjenje a zhromadnosć ludźi na wsy wšak so bytostnje wot toho  w městach rozeznawatej.  Foto: Jan Kral Měrko Domaška (naprawo) rozjasni šulerjam struktury wsy Njebjelčic kaž tež wuwiće tajkich w běhu stawiznow. Žiwjenje a zhromadnosć ludźi na wsy wšak so bytostnje wot toho w městach rozeznawatej. Foto: Jan Kral

Biskopičanscy gymnaziasća sej žiwjenje w Njebjelčicach zbližili

Njebjelčicy (JK/SN). Šulerjo 10. lěnika ­Biskopičanskeho Goethoweho gymnazija přewjedźechu tele dny tak mjenowany projekt k rumnostnej analyzy, kotryž je wobstatk geografiskeje wučby na kubłanišću. Zaměr projekta bě, zeznajomić so z wuwićom a zapołoženjom wjesnych strukturow. Na pokiw Njebjelčanskeho wjesnjanosty Tomaša Čornaka (CDU) wuzwolichu kubłarjo a šulerjo za to Njebjelčicy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND