Projekt wo wjesnym wuwiću

wutora, 13. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Měrko Domaška (naprawo) rozjasni šulerjam struktury wsy Njebjelčic kaž tež wuwiće  tajkich w  běhu stawiznow. Žiwjenje a zhromadnosć ludźi na wsy wšak so bytostnje wot toho  w městach rozeznawatej.  Foto: Jan Kral Měrko Domaška (naprawo) rozjasni šulerjam struktury wsy Njebjelčic kaž tež wuwiće tajkich w běhu stawiznow. Žiwjenje a zhromadnosć ludźi na wsy wšak so bytostnje wot toho w městach rozeznawatej. Foto: Jan Kral

Biskopičanscy gymnaziasća sej žiwjenje w Njebjelčicach zbližili

Njebjelčicy (JK/SN). Šulerjo 10. lěnika ­Biskopičanskeho Goethoweho gymnazija přewjedźechu tele dny tak mjenowany projekt k rumnostnej analyzy, kotryž je wobstatk geografiskeje wučby na kubłanišću. Zaměr projekta bě, zeznajomić so z wuwićom a zapołoženjom wjesnych strukturow. Na pokiw Njebjelčanskeho wjesnjanosty Tomaša Čornaka (CDU) wuzwolichu kubłarjo a šulerjo za to Njebjelčicy.

W třoch skupinach spřistupni sej nimale sto šulerjow wosebitosće serbskeje wsy. Tak přewodźeše jednu skupinu předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrko Domaška. Wón rozłoži šulerjam na konkretnych přikładach wašnje bydlenja na wsy a poćahi mjez generacijemi. Mjez druhim Domaška wuzběhny, zo je typiske za wjesne žiwjenje, zo bydla wjacore generacije na jednym statoku, štož ma swoje lěpšiny. W dalšej skupinje zbliži Thomas Noack gymnaziastam přirodne a geografiske wosebitosće wsy a wokoliny. Jako fachowc na polu permakultury pokaza wón šulerjam podłu Jaworki tež wuskutki angažowaneho ekologiskeho skutkowanja Njebjelčanskeje gmejny. Tež tu šulerjo ze zajimom wuwjedźenja sćěhowachu. Třećej skupinje wěnowaše so Karl Mildner. Wón předstaji šulerjam wjesne stawizny a markantne wotrězki wuwića Njebjelčic. Nimo toho spřistupni wobdźělenym šulerjam Krabata kaž tež aktualne projekty gmejny na kulturnym a ekologiskim polu.

Wuslědki zjimaja šulerjo nětko na swojim kubłanišću do cyłkowneho projekta. Tón ma Njebjelčanskej gmejnje słužić jako zakład dalšich ekologiskich naprawow kaž tež při wuwiću dalšich stykow mjez wsami gmejny. Nic naposledk słuži to lěpšemu zrozumjenju měšćanow­ za wjesne žiwjenske wašnje a skruća poćah mjez městom a wsu. Šulerjo kaž tež kubłarjo Biskopičanskeho gymnazija wuprajichu so přewšo spokojeni wo dnju w Njebjelčicach a su sej mnohe dobre zaćišće sobu wzali, kotrež jich zhladowanje na wjes wo tójšto wudospołnjeja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND