Wěstota ma wšudźe prioritu poručenje

wutora, 13. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Z walčkami słomy chcedźa na folklornym festiwalu puć zaraćić

Chrósćicy/Kamjenc (SN/mwe). Tež za lětuši XII. mjezynarodny folklorny festiwal w Chrósćicach maja wosebity wot lěta 2015 płaćiwy wěstotny koncept. Wěstota ma tež na tymle zarjadowanju prioritu. „Mamy firmu, kotraž je za wěstotu we wsy zamołwita. Na wšěch statokach budu ludźo, kotřiž so tam wo porjad staraja“, wuzběhnje Katharina Jurkowa z přihotowanskeho komiteja festiwala. Přidatnje pak chcedźa lětsa prěni króć přijězdy­ do wsy z wulkimi walčkami słomy zaraćić. Kaž Jurkowa dale zdźěla, ze stron policije na organizatorow festiwala žane přidatne žadanja wěstoty dla njejsu. Naje­bać to maja zarjadowarjo přez cyły čas na festiwalu intensiwne kontakty z policiju, zo móhli zastojnicy w trěbnym padźe hnydom zapřimnyć. Wěste wužadanje wšak lětsa budźe, zo je w Pančicach-Kukowje twara mosta dla hłowna dróha do Kamjenca zawrjena a zo wobjězdka tež přez Chrósćicy wjedźe. „Prócujemy so wo to, zo nam dowola, wjes sobotu a njedźelu dospołnje zašlahać“, so Katharina Jurkowa nadźija.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND