Pjenjezy sprawnje rozdźělić

srjeda, 14. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Chróšćanske hońtwjerske drustwo je na­ swojej hłownej zhromadźiznje dobru­ bilancu sćahnyło. Tež bilanca dweju hajnikow-hońtwjerjow móžeše so widźeć­ dać.

Chrósćicy (JK/SN). Swoju lětušu hłownu zhromadźiznu su čłonojo Chróšćanskeho hońtwjerskeho drustwa lětsa chětro pozdźe přewjedli. Zdobom je so jenož poměrnje mało drustwownikow zawčerawšim, póndźelu, na zarjadowanju w gmejnskej sydarni wobdźěliło. Najebać to móžeše předsyda Benedikt Wjenk dosć dobru rozprawu dźěławosće drustwa podać. Znowa su lěto bjez škody dźiwiny dla přetrali a na 1 165 hektarach dosć derje hospodarili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND