Dotalny popłatk wobkrućili

srjeda, 14. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Delanscy radźićeljo zwjazka za wopłóčki bychu sej sprawniši model přeli

Porchow (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki­ Při Klóšterskej wodźe (AZV) swoje sadźby za zakładny a mnóstwowy popłatk wobchowa. To je wčera zhro­madźizna zwjazka za dobu 2016/2017 wobkrućiła. Gmejny Porchow, Chrósćicy, Pančicy-Kukow a Worklecy hłosowachu za to, gmejna Ralbicy-Róžant přećiwo tomu­. Tuchwilu žadaja sej wosom eurow měsačnje na bydlenje a 3,90 eurow na kubikny­ meter wopłóčkow. „Prawi­znik Thomas Dils, kiž nas na Drjež­dźanskim zarjadniskim sudnistwje zastupuje, nam radźi dotalne popłatki wobchować“, rozłoži jednaćel AZV Hans-Jochen Schöne. Po słowach prawiznika maja so popłatki po zakonju a su wot prawni­skeho dohladowanskeho zarjada wobkrućene.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND