Radwor jako dźěl sylneho zakładneho centruma?

srjeda, 14. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/BŠe). Kooperaciski zwjazk mjez gmejnami móhł synergijowe efekty wuwabić a tak nowe šansy zmóžnić. Tole wuzběhny wčera fachowc za regionalne planowanje w Drježdźanskim běrowje towaršnosće STEG Andreas Worbs na posedźenju Radworskeje gmejnskeje rady. Pozadk toho je, zo wobsteji tuchwilu tajki mjez gmejnomaj Radwor a Wulka Dubrawa, kotrejž tworitej tak mjenowany zakładny centrum. Jako tajki je w regionalnym planje zakótwjeny. Plan dyrbi so nětko dale wjesć. Malešanska gmejna je tuž próstwu stajiła, wobstejacemu kooperaciskemu zwjazkej přistupić směć. Na njedawnej regionalnej konferency w Radworju bě to hižo tema. Mnohich wobmyslenjow a prašenjow Radworčanow dla bě wjesnjanosta Wincenc Ba­berška (CDU) fachowcow regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska na posedźenje přeprosył, zo móhli wo zaměrach a wobmyslenjach tajkeho zwjazka rěčeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND