Radwor jako dźěl sylneho zakładneho centruma?

srjeda, 14. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/BŠe). Kooperaciski zwjazk mjez gmejnami móhł synergijowe efekty wuwabić a tak nowe šansy zmóžnić. Tole wuzběhny wčera fachowc za regionalne planowanje w Drježdźanskim běrowje towaršnosće STEG Andreas Worbs na posedźenju Radworskeje gmejnskeje rady. Pozadk toho je, zo wobsteji tuchwilu tajki mjez gmejnomaj Radwor a Wulka Dubrawa, kotrejž tworitej tak mjenowany zakładny centrum. Jako tajki je w regionalnym planje zakótwjeny. Plan dyrbi so nětko dale wjesć. Malešanska gmejna je tuž próstwu stajiła, wobstejacemu kooperaciskemu zwjazkej přistupić směć. Na njedawnej regionalnej konferency w Radworju bě to hižo tema. Mnohich wobmyslenjow a prašenjow Radworčanow dla bě wjesnjanosta Wincenc Ba­berška (CDU) fachowcow regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska na posedźenje přeprosył, zo móhli wo zaměrach a wobmyslenjach tajkeho zwjazka rěčeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND