Wudospołnja system ze serbšćinu

srjeda, 14. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje dźěła zaměrnje na systemje za wodźenje motorizowaneho wobchada po pućach. Na informaciskich taflach měli so z pomocu QR-koda informacije w třoch rěčach jewić, tež w serbskej. To je přidatna naprawa a zdobom wuznaće k serbskemu sydlenskemu rumej.

Hamor (AK/SN). „Dotalne naprawy turistiskeho systema wodźenja po pućach chcemy rozšěrić a wudospołnić“, podšmórny zastupowacy předsyda Dietmar Koark (CDU) wčera na posedźenju zaměroweho zwjazka w Hamoru. Na 34 stejnišćach budźe 90 informaciskich taflow instalowanych, z čimž je potom cyłkowny sakski dźěl łužiskeje jězoriny wuhotowany. Něhdźe 60 000 eurow naprawa płaći a wopřijima přełožk tekstow do serbšćiny, čěsćiny a jendźelšćiny, a zdobom wuhotowanje z wobrazami. Kaž jězorinowy zaměrowy zwjazk jednohłósnje wobkrući, chce za to swójski podźěl 15 000 eurow zwjesć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND