Inwestuja do zakładneje šule

pjatk, 16. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wobšěrne ponowjenske dźěła w kubłanišću wobzamknyli

Rakecy (JK/SN). Zo jim zakładna šula na wutrobje leži, su Rakečanscy gmejnscy radźićeljo zawčerawšim na swojim posedźenju na jara přeswědčiwe wašnje demonstrowali. Po tym zo bě Kulowski twarski planowanski běrow Gumpert najwšelakoriše dźěła k ponowjenju sanitarnych rumnosćow Rakečanskeje zakładneje šule wupisał, radźićeljo wobzamknychu, nadawki přepodać firmam z hospodarsce a financielnje najpřijomnišim poskitkom. Tróšku zadźiwany bě wjesnjanosta Sven Nowotny (CDU), zo njebě so přewjele firmow z regiona wo nadawki prócowało. Na někotre wupisane losy běštej zdźěla jenož dwaj poskitkaj dóšłoj. Kaž pak so wukopa, njeběchu misnjenja planowanskeho běrowa dla domjace firmy scyła próstwu wo poskitk dóstali. Skónčnje pak wšitke losy rozdawachu, mjez druhim tež serbskim předewzaćelam. Tak přewozmje firma Rječka & Čornak z Kamjeneje instalaciju tepjenja, sanitarnych připrawow a přewětrjenja. Molerske dźěła přepodachu Konječanskemu předewzaću Michała Čižanka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND