Wuprudźeć duch wubědźowanja

wutora, 20. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Namołwa k lětušemu wubědźowanju wo rěčam přichilenej komunje „Serbska rěč je žiwa“ je městu Budyšinej nastork za dwě specifiskej zarjadowani. Wo ideji je njedawno tudyši dźěłowy kruh za serbske naležnosće zhonił.

Budyšin (SN/at). Pozitiwnu powěsć jako prěnju: Sobudźěłaćer Budyskeho měšćanskeho zarjadnistwa Wolfgang Zettwitz zbliži čłonam dźěłoweho kruha wuslědk rozmyslowanjow, kak móhło město na lětuše wubědźowanje „Rěčam přichilena komuna“ reagować. Trěbny je předmjet, kotryž na měšćanske žiwjenje skutkuje. Toho bě sej wěsty. Namjetowaše tuž, dwě zjawnej zarjadowani w Kamjentnym domje wotměć. Lětsa nazymu chcyli so z temu zaběrać, kak město zajimam młodych Serbow wotpowěduje. Za klětu nalěto wón dale poruči, wobswětlić wočakowanja na Budyšin jako „stolicu Serbow“. Z woběmaj zarjadowanjomaj by město specifiski nowy puć nastupiło.

„Sym nastupajo wotpohladanej zarjadowani hižo z jednaćelom Domowiny Markom Kowarjom rěčał a so jeho za móžnej podpěru prašał“, zhonichu čłonojo dźěłoweho kruha wot Wolfganga Zettwitza. Marko Kowar tule rozmołwu wobkrući: „Namjetowanej temje na kóždy pad podpěruju. Kak daloko so zarjadowanje konkretnje zhromadnje abo z wobdźělenjom přewjedźe, chcemy kónc junija we wjetšim kruhu rozjimać.“

Zettwitz wočakuje wotmołwy na prašenje samozrozumjenja, njezamjelči pak wulke „ale“: „Wobaj podawkaj njehodźitej so jako konkretny Budyski přinošk za wubědźowanje ,Rěčam přichilena komuna‘ zapodać, dokelž su tam prezentacije žadane.“ Z druhimi słowami: Zarjadowani na dobro němsko-serbskeje zhromadnosće chce město přewjesć, na rěčnym wubědźowanju pak so njewobdźěli. To podpěruje tež Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD). Čłonojo dźěłoweho kruha so nětko starosća: „Kajke je to znamjo komunam, kotrež swoje wobdźělenje na lětušim wubědźowanju hišće wotwažuja?“

Po słowach jednaćela Domowiny njeje Wolfgang Zettwitz w rozmołwje z nim wobdźělenje abo njewobdźělenje města tematizował. „A hdyž je wupisanje wubědźowanja ,Rěčam přichilena komuna‘ nastork za dale sahace iniciatiwy, widźu tež z toho duch wubědźowanja wuprudźeć“, Kowar na naprašowanje SN zdźěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND