Wuprudźeć duch wubědźowanja

wutora, 20. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Namołwa k lětušemu wubědźowanju wo rěčam přichilenej komunje „Serbska rěč je žiwa“ je městu Budyšinej nastork za dwě specifiskej zarjadowani. Wo ideji je njedawno tudyši dźěłowy kruh za serbske naležnosće zhonił.

Budyšin (SN/at). Pozitiwnu powěsć jako prěnju: Sobudźěłaćer Budyskeho měšćanskeho zarjadnistwa Wolfgang Zettwitz zbliži čłonam dźěłoweho kruha wuslědk rozmyslowanjow, kak móhło město na lětuše wubědźowanje „Rěčam přichilena komuna“ reagować. Trěbny je předmjet, kotryž na měšćanske žiwjenje skutkuje. Toho bě sej wěsty. Namjetowaše tuž, dwě zjawnej zarjadowani w Kamjentnym domje wotměć. Lětsa nazymu chcyli so z temu zaběrać, kak město zajimam młodych Serbow wotpowěduje. Za klětu nalěto wón dale poruči, wobswětlić wočakowanja na Budyšin jako „stolicu Serbow“. Z woběmaj zarjadowanjomaj by město specifiski nowy puć nastupiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND