Přihotuja přećah na dwórnišćo

wutora, 20. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Poslednje posedźenje Budyskeho wo­krjesneho sejmika do dowoloweho časa bě njespektakularne. Zajim wokrjesnych radźićelow zbudźichu informacije wo saněrowanju tudyšeho dwórnišća.

Budyšin (SN/at). Ze spominanjom ­na 7. apryla zemrěteho wokrjesneho radźićela dr. Franka Stübnera je so wčerawše posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika zahajiło. Na to wobkrućichu wokrjesni radźićeljo 37lětneho Jensa Dietzmanna z Kamjenca jako naslědnika w frakciji Lěwicy, a krajny rada Michael Harig (CDU) jeho spřisaha. Dietzmann dźěła w běrowje zapósłanče Marion Junge (Lěwica).

Radźićeljo mějachu na to dalše personalne rozsudy tworić. Woni delegowachu krajneho radu Hariga, Holgera Erlera (wobaj CDU), Rolanda Fleischera (SPD/Zeleni), Svena Gabriela (FDP) a Wolfganga Mudracka (Lěwica) za nowu wólbnu periodu do dohladowanskeje rady Hornjołužiskich klinikow ptzwr. Radźićelej Hansej-Jürgenej Stöberej (Lěwica) dowěrichu smjerće Franka Stübnera dla wakantne městno w zarjadniskej radźe Budyskeje wo­krjesneje lutowarnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND