Přihotuja přećah na dwórnišćo

wutora, 20. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Poslednje posedźenje Budyskeho wo­krjesneho sejmika do dowoloweho časa bě njespektakularne. Zajim wokrjesnych radźićelow zbudźichu informacije wo saněrowanju tudyšeho dwórnišća.

Budyšin (SN/at). Ze spominanjom ­na 7. apryla zemrěteho wokrjesneho radźićela dr. Franka Stübnera je so wčerawše posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika zahajiło. Na to wobkrućichu wokrjesni radźićeljo 37lětneho Jensa Dietzmanna z Kamjenca jako naslědnika w frakciji Lěwicy, a krajny rada Michael Harig (CDU) jeho spřisaha. Dietzmann dźěła w běrowje zapósłanče Marion Junge (Lěwica).

Radźićeljo mějachu na to dalše personalne rozsudy tworić. Woni delegowachu krajneho radu Hariga, Holgera Erlera (wobaj CDU), Rolanda Fleischera (SPD/Zeleni), Svena Gabriela (FDP) a Wolfganga Mudracka (Lěwica) za nowu wólbnu periodu do dohladowanskeje rady Hornjołužiskich klinikow ptzwr. Radźićelej Hansej-Jürgenej Stöberej (Lěwica) dowěrichu smjerće Franka Stübnera dla wakantne městno w zarjadniskej radźe Budyskeje wo­krjesneje lutowarnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND