Serbscy partnerojo dale witani

srjeda, 21. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Spěwytwórca Gerharda Gundermanna (1955–1998) chce Wojerowska kulturna fabrika (Kufa) jako wobhospodarjer wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1 dostojnje wopomnić. To wuzběhny nawoda Uwe Proksch w swojej rozprawje na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. „My tworimy tak mjenowanu centralu Gerharda Gundermanna. To budźe moderna wobrazowka, na kotrejž móžeš so informować wo žiwjenjoběhu, spěwach a stacijach spěwy­twórca“, rěka w rozprawje. Wobrazowka ma so po móžnosći centralnje blisko zachoda wobydlerskeho centruma zarjadować. Tučasnje wujasnja kulturna fabrika konkretne wobsahi a financowanje. Zaměr je, wobrazowku hač do 21. junija 2018 k dwacetym posmjertninam Gundermanna nastajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND