Wobwody šulow rjadowane

pjatk, 23. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Starši w Budyšinje změja wot lěta 2018 wjace swobody so rozsudźić. Woni smědźa potom swoje dźěćo tež do Hodźijskeje zakładneje šule pósłać, kaž su měšćanscy radźićeljo nětko rozsudźili.

Budyšin (CK/SN). Wot šulskeho lěta 2018/2019 móža sej starši w Budyšinje wuzwolić, na kotrej zakładnej šuli maja jich dźěći wuknyć. Z jednym napřećiwnym hłosom su měšćanscy radźićeljo zawčerawšim rozsudźili, za wšitke štyri zakładne šule w nošerstwje města zhromadny šulski wobwod wutworić. Dale chcedźa lěta 2013 z Hodźijskej gmejnu dojednane zrěčenje dale wjesć. Na jeho zakładźe móža hižo wot šulskeho lěta 2015/2016 dźěći ze zapadnych mě­šćanskich dźělow mjez Błohašecami a Smochćicami­ do Hodźijskeje zakładneje šule chodźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND