Stare radija su jeho wulka lubosć

štwórtk, 29. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Karl-Heinz Kunisch we Łazu ma 400 starych radijowych aparatow, kotrež wšitke hišće  funguja.  Foto: Alfons Handrik Karl-Heinz Kunisch we Łazu ma 400 starych radijowych aparatow, kotrež wšitke hišće funguja. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy­ wosoby, kotrež na někajkežkuli­ wašnje stawizny zachowuja,­ zo starožitnosće­ zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

Njewšědnu zaběru pěstuje Łazowčan Karl-Heinz Kunisch. Wukubłany inženjer zaběra so z wuwićom radijoweje techniki a je w běhu lětdźesatkow wulke mnóstwo radijow znosył. Najstarše eksponaty pochadźeja z časa spočatkow wusyłanskeje techniki. 1923 instalowachu w Berlinje prěni němski sćelak, kotrehož wusyłanja móžachu tehdy jeno z detektorami a słuchatkami přijimać. Najstarše radijo Kunischa z lěta 1925 zaběra wězo hódne městno, ale tež te wo dwě lěće pozdźišo twarjene typa Mende E 45, wuhotowane ze słuchatkami kaž tež ze zwukowej trubjelcu jako wótřerěčak.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND