Ze starym kolesom so wšo započało

wutora, 04. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Přewšo derje hladane su stare motorske a mopedy, kotrež ma Jan Suchi doma w Róžeńće  w swojej zběrce stejo.  Foto: Alfons Handrik Přewšo derje hladane su stare motorske a mopedy, kotrež ma Jan Suchi doma w Róžeńće w swojej zběrce stejo. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkež­kuli wašnje stawizny zachowuja,­ zo starožitnosće­ zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

Mnozy Suchec porjedźernju awtow w Róžeńće znaja a sej přećelne serbske posłužowanje runje tak waža kaž kwalitatiwne dźěło. Porno tomu jenož mało ludźi wě, zo je sej Jan Suchi w małym tykowanym domčku zboka modernje wuhotowaneje porjedźernje zarjadował mały muzej wosebiteho razu: přehladku motorskich najwšelakorišich typow, kotrež dopominaja na wuwiće dwukolesatych jězdźidłow.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND