Zwoprawdźeja dalše plany

srjeda, 12. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Při Bjerwałdskim jězoru ma Hamorska gmejna wjacore twarnišća

Hamor (AK/SN). Wobtwarjensku štwórć Klětno-Jazowa při Bjerwałdskim jězoru chce gmejna Hamor dale wotkrywać. Tole­ rjekny zastupowacy wjesnjanosta Hendrik Scholz (Hamorske wolerske zjednoćenstwo) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Druhi wotrězk je dowotkryty. Wot srjedź junija dźěłaja na třećim wotrězku. Hamorska gmejna dósta za to spěchowanske srědki z programa k polěpšenju infrastruktury.

„Při Klětnjanskim přistawje je mjeztym hornja woršta kołopuća wotfrezowana, tak zo móže tam nowa promenada nastać“, rozłoži Hendrik Scholz. Tuchwilu kładu wodowód a wopłóčkowy kanal. Dokelž je kołopuć wokoło jězora při Klětnjanskim přistawje tuchwilu za­wrjeny, dochadźa tam k wobchadnym poćeženjam. Tež při zjawnym nuzniku dyrbja hłubokotwarske dźěła přewjesć. Tohodla wostanje nuznik wot 24. julija hač do srjedź septembra zawrjeny. Gmejna stara so wo narunanje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND