Prěnje drustwowe zahrodnistwo města wuhasnjene

srjeda, 12. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Poslednje zbytki prěnjeho drustwoweho zahrodnistwa Budyšina su minjene dny na Špitałskich łukach spotorhali.  Foto: Eberhard Schmitt Poslednje zbytki prěnjeho drustwoweho zahrodnistwa Budyšina su minjene dny na Špitałskich łukach spotorhali. Foto: Eberhard Schmitt

Budyšin (EbS/SN). Na Špitałskich łukach w Budyšinje zminychu so tele dny poslednje zbytki něhdy prěnjeho drustwoweho zahrodnistwa sprjewineho města. Zahrodniskeje produkcije běchu so hižo před wjacorymi lětami wzdali a su so jenož hišće na wikowanje koncentrowali. Tak zhubichu so w zašłosći hižo techniske připrawy kaž tež škleńčane a folijowe rostlinarnje. Loni zwosta jenož hišće zarjadniske twarjenje, kotrež je nětko to­horunja spotorhane.

Započało bě so wšitko 1958. Tehdy běchu tři małe zahrodnistwa Exner, Faworka a Wehle prěnje zahrodniske produkciske drustwo (GPG) Budyskeho wo­krjesa załožili. Cyłkownu płoninu 6,5 hektarow wobhospodarješe 18 drustwownikow. GPG „Morgensonne“, kaž je mjenowachu, wuwi so w běhu lět na najwažni­šeho producenta zažneje zeleniny, kwětkow a rostlin wokoło Budy­šina. Nimo tohole drustwa eksistowaštej w měsće měšćanske­ zahrodnistwo na Cyhelskim nasypje a GPG „Budissin“ ze sydłom na Wjelećanskej.­ Dale dźěłachu hišće wjacore priwatne zahrodnistwa kaž Hrjehorjec,­ Steglichec a Pelzec, kotrež hač do dźensnišeho wobsteja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND