Smječkečenjo rjenje swjećili

póndźela, 17. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo Smječkečanow je wčera popołdnju tež tójšto něhdyšich wobydlerjow a hosći na swjedźenišćo přišło. Wšitcy mějachu wulke wjeselo, jako móžachu po zhromadnym kofejpiću w stanje wotměnjawy program dožiwić. Foto:  Alfons Handrik Nimo Smječkečanow je wčera popołdnju tež tójšto něhdyšich wobydlerjow a hosći na swjedźenišćo přišło. Wšitcy mějachu wulke wjeselo, jako móžachu po zhromadnym kofejpiću w stanje wotměnjawy program dožiwić. Foto: Alfons Handrik

Wjesoła třidnjowska nalada znowa tójšto hosći do wsy wabiła

Smječkecy (aha/SN). Kaž kóždolětnje bě winicowy kónc tydźenja přiwabliwy swjedźeń wjesnjanam, ale tež mnohim wopytowarjam z wokolnych wsow.

Handrij Hejduška, kiž steji mjeztym sydom lět na čole 1998 załoženeho wjesneho kluba ze swojimi 35 čłonami, je wčera na zakónčenju dobru podpěru wohnjoweje wobory, młodostnych a dalšich wjesnjanow při natwarje swjedźenišća hódnoćił. Tak wuzběhny tež wuběrny serwis Dinarjec­ swójby z Nowoslic, kotraž je za swjedźeń stan, blida a ławki přewostajiła, tak zo knježeše hižo pjatk k zazběhej na openair-kinje z wubranymaj filmomaj dobra nalada.

Wjele prócy nałožichu sobotu starši a wjacori młodostni, přihotujo swójbne a dźěćace popołdnjo z paslenjom, šminkowanjom a pječenjom słódnych plincow. Zo so runje w tym času njepřestajnje sylnje dešćowaše, njeje syłu dźěći w stanje myliło, štož je tež zasłužba klawna Tadeja Bělka a jeho partnera. Wječor na „běłej nocy“ z DJjom Romanom, kiž bě štwórty raz pospochi na winicowym swjedźenju, traješe wulkotna zabawa za 400 młodostnych hač do pózdnjeje nocy.

Hdyž so wčera popołdnju stan spěšnje pjelnješe a mnozy nimo toho při rjanym wjedrje wonka sedźo kofej pijachu, dožiwichu hosćo rjany wotměnjawy program. Juliana Bjeńšec a Patrick Brězan jón serbsce a němsce připowědźeštaj. K zazběhej zanjese 16lětna Josefina Sperlingec jendźelsce titul „Lětnje wino“. Smjerdźečan Gerat Róbl překwapi – hinak hač před lětami tónkróć jako kuzłar – wopytowarjow swjedźenja. Ze swojimi něhdźe dźesać předstajenymi pokazkami wón wšěch jeno njezadźiwa, ale we woprawdźitym zmysle zakuzła. Do programa zapřijate běchu dale předšulske Smječkečanske dźěći kaž tež šěsć młodostnych – winicowych šnakow – ze swojimi temperamentnymi rejemi. Někotři čłonojo skupiny Kontakt program ze serbskimi štučkami skulojćichu. By­wši Smječkečan, 73lětny Pětr Musiat, wjelelětny wučer w Mikowje, bě zahorjeny: „Do ródnych Smječkec sej dojěć a tu žiwu serbskosć dožiwić je mi, štož dyrbju w Mikowje parować, njezapomnite wokřewjenje.“

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Serbsce a němsce staj programowe dypki Juliana Bjeńšec a Patrick Brězan připowědźałoj. Witać móžeštaj mjez druhim Gerata Róbla jako kuzłarja.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND