Z kupanskimi wanjemi so honili

póndźela, 17. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na swjedźenišću při Brězowskim jězoru po puću bě minjeny kónc tydźenja wězo Neptun, kotrehož stej nyksowce přewodźałoj. Foto: Jost Schmidtchen Na swjedźenišću při Brězowskim jězoru po puću bě minjeny kónc tydźenja wězo Neptun, kotrehož stej nyksowce přewodźałoj. Foto: Jost Schmidtchen

Na a při Brězowskim jězoru wotmě so kónc tydźenja Neptunowy swjedźeń. Jedyn z wjerškow bě wubědźowanje z kupanskimi wanjemi. Tež trabijowy cross přihladowarjow wabješe.

Brězowka (JoS/SN). Najebać njewjedro z hrimanjemi a šwihelemi bě wot pjatka do wčerawšeho wjele ludźi tež z Hornjeje Łužicy při Brězowskim jězoru. Kaž kóžde lěto dožiwichu tam znowa wulkotny Neptunowy swjedźeń.

Wulke wjeselo mjez přihladowarjemi knježeše, jako so tróšku kołwrótni z kupanskimi wanjemi po wodźe honjachu. Dźesać originelnych wódnych jězdźidłow, kotrež běchu wobdźělnicy z fantaziju natwarili, so na hołku a tołku wobdźěli. Wubědźowanje bě přewšo napjate. A skónčnje su so małe a něžne wódne žony při wjesłowanju wuspěšnje přećiwo bězmanskim musklam přećiwnikow elegantnje přesadźili. Jako prěnja dźě bě šikwana módra niksa Brězowskeho młodźinskeho kluba pjericu wódneho muža hubkowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND