Zubny lěkar pisa dwě chronice

wutora, 18. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
62lětny zubny lěkar dr. Beno Wałda pisa we Worklecach wjesnu chroniku a stara so nimo toho wo chroniku Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra.  Foto: Alfons Handrik 62lětny zubny lěkar dr. Beno Wałda pisa we Worklecach wjesnu chroniku a stara so nimo toho wo chroniku Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny zachowuja, zo starožitnosće abo stawizniske zajimawosće zběraja a je zjawnosći spřistupnjeja.

Na zetkanjach chronikarjow, kotrež Domowinska župa „Michał Hórnik“ kóždolětnje organizuje, wobdźěla so nimale stajnje Worklečan dr. Beno Wałda. Jeho namjety a pokiwy su tam přitomnym dobry pućnik za wunošne zběranje a dokumentowanje časowych podawkow.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND