Zwón ma dale zwonić

wutora, 18. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Do wobydlerskeje zhromadźizny zetkachu so wčera před Konječanskej kapałku Silwijo Čórlich, Frank Šołta a Hannes Hajnk (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Do wobydlerskeje zhromadźizny zetkachu so wčera před Konječanskej kapałku Silwijo Čórlich, Frank Šołta a Hannes Hajnk (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Hač do nazymy zatwarja w Konječanskej kapałce elektrisku připrawu

Konjecy (aha/SN). Na wčerawšej wobydlerskej zhromadźiznje, na kotruž bě wjesna rada Šunow-Konjecy do Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“ přeprosyła, wobdźěli so wjac hač štyrceći ludźi­. Tale ličba swědči wo wulkim zajimje a wo zhromadnej zamołwitosći, zo by zwón Konječanskeje starodawneje kapałki přichodnje dale zwonił.

Mjeztym 88lětna Hańža Rachelowa bě so wot lěta 1950 swěru wo to starała, zo zwón trójce wob dźeń – rano w šesćich, připołdnju w dwanaćich a wječor w šesćich – zwonješe. Starobnych a strowotnych přičin dla wšak to hižo njemóže.

Hižo loni w nowembru je wjesna rada wo tym rozmyslowała nańć móžnosć, zo by zwón tež dale wobydlerjow ze wšědnosće dnja k pomodlenju pozbudźał. Tak wobhoni so móžneho zatwara elektri­skeje připrawy za zwonjenje dla; a gmejna Ralbicy-Róžant, kotrejž kapałka słuša, staji próstwu wo spěchowanske srědki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND