Zwón ma dale zwonić

wutora, 18. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Do wobydlerskeje zhromadźizny zetkachu so wčera před Konječanskej kapałku Silwijo Čórlich, Frank Šołta a Hannes Hajnk (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Do wobydlerskeje zhromadźizny zetkachu so wčera před Konječanskej kapałku Silwijo Čórlich, Frank Šołta a Hannes Hajnk (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Hač do nazymy zatwarja w Konječanskej kapałce elektrisku připrawu

Konjecy (aha/SN). Na wčerawšej wobydlerskej zhromadźiznje, na kotruž bě wjesna rada Šunow-Konjecy do Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“ přeprosyła, wobdźěli so wjac hač štyrceći ludźi­. Tale ličba swědči wo wulkim zajimje a wo zhromadnej zamołwitosći, zo by zwón Konječanskeje starodawneje kapałki přichodnje dale zwonił.

Mjeztym 88lětna Hańža Rachelowa bě so wot lěta 1950 swěru wo to starała, zo zwón trójce wob dźeń – rano w šesćich, připołdnju w dwanaćich a wječor w šesćich – zwonješe. Starobnych a strowotnych přičin dla wšak to hižo njemóže.

Hižo loni w nowembru je wjesna rada wo tym rozmyslowała nańć móžnosć, zo by zwón tež dale wobydlerjow ze wšědnosće dnja k pomodlenju pozbudźał. Tak wobhoni so móžneho zatwara elektri­skeje připrawy za zwonjenje dla; a gmejna Ralbicy-Róžant, kotrejž kapałka słuša, staji próstwu wo spěchowanske srědki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND