Skrućeja zhromadnosć poručenje

srjeda, 19. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na Narćanskej wohnjowobornej šuli kubłaja tele dny młodych wobornikow a młode wobornicy z cyłeje Sakskeje tež w techniskim wobłuku. Tule přihotuja so wobdźěl nicy na zakładne zwučowanje hašenje.  Foto: Martina Arlt Na Narćanskej wohnjowobornej šuli kubłaja tele dny młodych wobornikow a młode wobornicy z cyłeje Sakskeje tež w techniskim wobłuku. Tule přihotuja so wobdźěl nicy na zakładne zwučowanje hašenje. Foto: Martina Arlt

Narć (FAG/SN). 165 wohnjowych wobornikow, mjez nimi 112 holcow a hólcow młodźinskich woborow z cyłeje Sakskeje w starobje 15 do 18 lět, wukmanja so tuchwilu w Narćanskej krajnej wohnjowobornej a katastrofoškitnej šuli. Wobdźělnicy maja so w tesće wědy, w sportowym wobłuku kaž tež we wobornotechniskim wobłuku wopokazać. Zo bychu sej wukonowu sponku zdobyli, wopruja woni swoje prózdniny a mnozy dalši a wukubłarjo swój dowol.

„Wohnjowoborny tydźeń w Narću njeje jenož wočerstwjenje. Wukubłanje je cyłozwjazkowa wosebitosć“, wobkruća našemu wječornikej 59lětny Andreas Huhn, kiž wukubłanski tydźeń fachowje přewodźa. Wón angažuje so hižo 50 lět w dobrowólnej wohnjowej woborje w Drježdźanach. Hižo wjacore kubłanske tydźenje je Huhn tule w Narćanskej wo­h­njowobornej šuli přewodźał a wučbu podawał. Stajnje ma tež wotewrjene wucho, hdyž dźe mjez młodostnymi wo naležnosće wohnjoweje wobory.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND