Za kwasnu jědź njewšědny to chwatk był

srjeda, 19. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
3. julija 1991 w Radworju: Němski kancler Helmut Kohl (CDU) wopyta Radwor. Na nawsy před tamnišim hosćencom „Meja“ běchu so syły ludźi zhromadźili a witachu Kohla we Łužicy. Šulerki a šulerjo tamnišeje serbskeje šule přednjesechu samo krótki kulturny program. Měrćin Wagner 3. julija 1991 w Radworju: Němski kancler Helmut Kohl (CDU) wopyta Radwor. Na nawsy před tamnišim hosćencom „Meja“ běchu so syły ludźi zhromadźili a witachu Kohla we Łužicy. Šulerki a šulerjo tamnišeje serbskeje šule přednjesechu samo krótki kulturny program. Měrćin Wagner

Bywši zwjazkowy kancler Helmut Kohl, kiž je 16. julija zemrěł, bě 1991 Hornju Łužicu a Radwor wopytał (SN 19. junija w nekrologu za zemrěteho wo tym rozprawjachu). Jako tehdyši hosćencar Radworskeje „Meje“ ma Měrćin Wagner­ k po­dawkej wosobinski poćah. Tule podawa wón swoje dopomnjenki na wopyt kanclera.

Wopyt zwjazkoweho kanclera Helmuta Kohla (CDU) 3. julija 1991 w Radworju ma tež předstawiznu. Ratar Gottfried Haschke­ z Großhennersdorfa bu w měrcu 1990 do Ludoweje komory NDR wo­leny a bě ze zjednoćenjom němskeju statow do zwjazkoweho sejma přešoł. Tam sta­ so z parlamentariskim statnym sekretarom­ pod ratarskim ministrom Ignazom­ Kiechlu w knježerstwje kanclera Helmuta Kohla.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Hosćencar Radworskeje „Meje“ Měrćin Wagner a jeho mandźelska staj tehdyšeho němskeho zwjazkoweho kanclera Kohla wosobinsce witałoj.
dalši wobraz (2) Zapisk a podpis Helmuta Kohla w hóstnej knize „Meje“ z lěta 1991
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND