Njedowěru wuprajił

srjeda, 19. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Tajke jasne słowa w Radworskej gmejnskej radźe dołho wjace słyšeć njeběchu: Wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) je na wčerawšim posedźenju gmejnskeho parlamenta nawodźe Radworskeje wohnjoweje wobory Rüdigerej Schmidtej a jeho zastupjerjej Thomasej Scheffelej, kiž je zdobom gmejnski radźićel, zjawnje njedowěru wuprajił a dalše zhromadne dźěło z nimaj wotpokazał. Přičina su nowe wustawki wo zarunanju čestnohamtskeho dźěła wobornikow. Při tym Baberška přizna, zo bě minjene lěta naležnosće wohnjoweje wobory zanjechał. Na kóncu pak je so z wohnjowobornym wuběrkom, wolenym gremijom wobory, na nowe wustawki wo zarunanju čestnohamtskeho dźěła dojednał, štož płaćeše gmejnu 1 500 eurow. Krótko na to staj jemu Schmidt a Scheffel lisćinu z nowymi žadanjemi přepodałoj, po tym zo běštaj z tamnymi wobornikami rěčałoj, kaž měnještaj. Tole bě wjesnjanosće kapka, z kotrejž sud přeběža. Nowe žadanja, kotrež bychu hišće raz 1 800 eurow płaćili, wón raznje wotpokaza. „Mjezsobna dowěra njeje hižo data“, Baberška rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND