Susodźa sej njepřezjedni

štwórtk, 20. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Noworjadowanje ležownosćow njemóža wšelkich ćežow dla zakónčić

Budyšin (SN/mwe). Poprawom dyrbjało noworjadowanje ležownosćow w Budyskim wokrjesu dawno zakónčene być. Přeco zaso pak dochadźa k nowym ćežam a maličkosćam, kotrež procedury haća, hdźež sej samo zamołwići často žaneje praweje rady njewědźa. To wotbłyšćuje tež naprašowanje Serbskich Nowin na wokrjes.

W jednotliwym wopisuje nowinska rěčnica Budyskeho krajnoradneho zarjada Sabine Rötschke tuchwilnu situaciju jako tajku: Noworjadowanje wokoło Prěčec a z tym zwjazane postupowanje noworjadowanja ležownosćow, kaž wuměrjenje zahonow, polow, zahrodow atd., je so znowa zahajiło a zarjadniski pomocnik zamołwitu instancu wokrjesa podpěruje. „Najprjedy maja so wobdźělenske daty aktualizować a dojednanja pruwować a w datym padźe z wobdźělnikami wujednać“, z krajnoradneho zarjada dale rěka, „nimo toho přewjedźe wobdźělenska zhromadźizna po wšěm zdaću lětsa w třećim kwartalu nowowólby, zo by předsydstwo wudospołniła.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND