Wša wjes na nohach była

póndźela, 24. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Při dujerskej hudźbje, kofeju a tykancu skrótšichu sej hosćo čas čakanja na wjeršk njedźelneho programa, kotryž znowa Sulšečanske žony předstajichu.  Foto: Jan Kral Při dujerskej hudźbje, kofeju a tykancu skrótšichu sej hosćo čas čakanja na wjeršk njedźelneho programa, kotryž znowa Sulšečanske žony předstajichu. Foto: Jan Kral

Sulšečenjo znowa lóštny swjedźeń wotměli

Sulšecy (JK/SN). Jedyn z wjetšich, hdyž nic wulkich wjesnych swjedźenjow, je tón w Sulšecach pola Kulowa. Tež lětsa běchu tam – přezjedni kaž hižo přeco – přihotowali a wotměli wurjadny wjeršk wjesneho žiwjenja.

Hižo pjatk wubědźowachu so wohnjowi wobornicy starobneje klasy nad 40 lětami, prjedy hač witachu prěnich hosći na tradicionalne woptawanje piwa. Te wězo bjezporočnje słodźeše a tak bě swjedźeń oficialnje zahajeny. Jónkrótne su tež Sulšečanske sportowe wubědźowanja. Lětuše třělenje jědnatkow sobotu doby mustwo ze Salowa. Cyłkownje 24 cyłkow so na tymle wosebitym turněrje wobdźěli. Paralelnje k tomu, zo praskachu sej koparjo mjez sobu kulowatu kožu do klětki, móžachu zajimcy wosebity bul po systemje darta na wulku sćěnu kopać a dypki hromadźić. Wječor bě zabawa za přewažnje młody publikum. Beat na łuce z wjacorymi diskotekami přiwabi nahladnu ličbu młodych kaž tež hižo něšto staršich hosći.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND