Wša wjes na nohach była

póndźela, 24. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Při dujerskej hudźbje, kofeju a tykancu skrótšichu sej hosćo čas čakanja na wjeršk njedźelneho programa, kotryž znowa Sulšečanske žony předstajichu.  Foto: Jan Kral Při dujerskej hudźbje, kofeju a tykancu skrótšichu sej hosćo čas čakanja na wjeršk njedźelneho programa, kotryž znowa Sulšečanske žony předstajichu. Foto: Jan Kral

Sulšečenjo znowa lóštny swjedźeń wotměli

Sulšecy (JK/SN). Jedyn z wjetšich, hdyž nic wulkich wjesnych swjedźenjow, je tón w Sulšecach pola Kulowa. Tež lětsa běchu tam – přezjedni kaž hižo přeco – přihotowali a wotměli wurjadny wjeršk wjesneho žiwjenja.

Hižo pjatk wubědźowachu so wohnjowi wobornicy starobneje klasy nad 40 lětami, prjedy hač witachu prěnich hosći na tradicionalne woptawanje piwa. Te wězo bjezporočnje słodźeše a tak bě swjedźeń oficialnje zahajeny. Jónkrótne su tež Sulšečanske sportowe wubědźowanja. Lětuše třělenje jědnatkow sobotu doby mustwo ze Salowa. Cyłkownje 24 cyłkow so na tymle wosebitym turněrje wobdźěli. Paralelnje k tomu, zo praskachu sej koparjo mjez sobu kulowatu kožu do klětki, móžachu zajimcy wosebity bul po systemje darta na wulku sćěnu kopać a dypki hromadźić. Wječor bě zabawa za přewažnje młody publikum. Beat na łuce z wjacorymi diskotekami přiwabi nahladnu ličbu młodych kaž tež hižo něšto staršich hosći.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND