×

Powěsć

Failed loading XML...

Moderne wobličo katolskeje cyrkwje pokazali

póndźela, 24. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Chětro woblubowane bě mjez dźěćimi tykanje róžowca. Mnohe zhotowichu sej ze swojimi maćerjemi z najpisańšich parličkow swójske rózarije.  Foto: Jurij Bjeńš Chětro woblubowane bě mjez dźěćimi tykanje róžowca. Mnohe zhotowichu sej ze swojimi maćerjemi z najpisańšich parličkow swójske rózarije. Foto: Jurij Bjeńš

W Róžeńčanskej putniskej cyrkwi a na łuce za njej knježeštej wot pjatka hač do wčerawšeho wječora hołk a tołk. Towarstwo­ Ostwind 3 000 ze Struppena pola Pirny bě, kaž hižo loni, předewšěm młodostnych na tak mjenowany Gig-festiwal prosyło.

Róžant (jb/SN). Kaž skrótšenka Gig (God is good) hižo přeradźa, ma festiwal předewšěm nabožny raz a bě cyły čas pokazka na to, zo njeje katolska cyrkej jeno starodawna a konserwatiwna.

Pjatk wječor zahaji so festiwal z Božej mšu. Přizamkny so film wo franciskanskich mnichach, kotřiž běchu tónle festiwal na nohi stajili. Woni běchu cyły kónc tydźenja lochce spóznajomni – swojeho šěreho woblečenja, dołheje brody a stajnje wulkotneje nalady dla. Sobotu poskićachu najwšelakoriše dźěłarnički. Nimo přednoškow mjez druhim wo młodźinskim dźěle w USA, Alojsu Andrickim abo hižo mjenowanych „šěrych“ mnichach so hosćo tež sami pospytachu. Hrajachu dźiwadło, spěwachu gospele a zhotowjachu sej róžowc. Wosebje dźěći natykachu sej najpisańše parličkowe rjećazki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND