Tysacy dowolnikow přebywaja kóžde lěto w Delnjowujězdźanskim ... poručenje

wutora, 25. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tysacy dowolnikow přebywaja kóžde lěto w Delnjowujězdźanskim safarijowym rewěrje. Na něhdźe 130 hektarach płoniny maja tam 300 zwěrjatow. W lěće 2001 su dźěło w parku z runje 30 skoćatami zahajili. Wjacore družiny jelenjow, muflony, kenguruwy a dalše dźiwje zwěrjata móžeš tam dožiwić. Wo jich derjeměće stara so mjez druhim dr. Dietgard Eichhorst. Foto: Martina Arlt

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND