Lětsa samsny zjaw kaž loni poručenje

wutora, 25. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Jědnaće gmejnow w Budyskim wokrjesu nima hišće schwaleny etat

Budyšin (SN/at). Zdźěłać zahajensku bilancu za přestajenje na knihowanski system doppik někotre komuny jara poćežuje. To dźe samo tak daloko, zo njejsu tohodla někotre gmejnske parlamenty dotal etatowe wustawki za lěto 2017 wobzamknyć móhli. Wuměnjenje za tele wustawki je wot prawniskeho dohlada, to rěka wot krajnoradneho zarjada, wobkrućena zahajenska bilanca.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND