Jara hordy na swój muzej

štwórtk, 27. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Helmut Kurjo, znaty serbski braška z Blunja, ma w swojim priwatnym muzeju tójšto starožitnosćow, předewšěm tež serbskich, nazběranych. Foto:  Alfons Handrik Helmut Kurjo, znaty serbski braška z Blunja, ma w swojim priwatnym muzeju tójšto starožitnosćow, předewšěm tež serbskich, nazběranych. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny zachowuja, zo starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

Nětko w lěću dojědźeš sej tež rady k Lejnjanskemu abo Bjezdowskemu jězorej. Wottam maš jenož někotre kilometry a sy w Blunju, zo by tam pohladał do tykowaneje cyrkwički abo sej wobhladał zajimawy a přewšo powučny muzej Helmuta Kurja. Mjeztym 82lětny je so 1935 w Blunju narodźił a zastupi nazymu 1941 w ródnej wsy do šule. Nadarjeny hólčec, w serbskim staršiskim domje wotpowědnje kubłany, šulu po konfirmaciji 1949 wuchodźi a nawukny powołanje ratarja. Najprjedy na dźewjećhektarskim kuble doma dźěłajo sta so wón runja druhim čłon prodrustwa a měješe dwaj lětdźesatkaj zamołwitosć za 200 kruwow w prodrustwowej hródźi.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND