Jara hordy na swój muzej

štwórtk, 27. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Helmut Kurjo, znaty serbski braška z Blunja, ma w swojim priwatnym muzeju tójšto starožitnosćow, předewšěm tež serbskich, nazběranych. Foto:  Alfons Handrik Helmut Kurjo, znaty serbski braška z Blunja, ma w swojim priwatnym muzeju tójšto starožitnosćow, předewšěm tež serbskich, nazběranych. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny zachowuja, zo starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

Nětko w lěću dojědźeš sej tež rady k Lejnjanskemu abo Bjezdowskemu jězorej. Wottam maš jenož někotre kilometry a sy w Blunju, zo by tam pohladał do tykowaneje cyrkwički abo sej wobhladał zajimawy a přewšo powučny muzej Helmuta Kurja. Mjeztym 82lětny je so 1935 w Blunju narodźił a zastupi nazymu 1941 w ródnej wsy do šule. Nadarjeny hólčec, w serbskim staršiskim domje wotpowědnje kubłany, šulu po konfirmaciji 1949 wuchodźi a nawukny powołanje ratarja. Najprjedy na dźewjećhektarskim kuble doma dźěłajo sta so wón runja druhim čłon prodrustwa a měješe dwaj lětdźesatkaj zamołwitosć za 200 kruwow w prodrustwowej hródźi.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND