Njewočakowana wotmołwa

štwórtk, 27. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Josef Aschauer bě balon našoł a kartu do Sprjejc wróćo słał.  Foto: Josef Aschauer Josef Aschauer bě balon našoł a kartu do Sprjejc wróćo słał. Foto: Josef Aschauer

Balon serbskeho ewangelskeho domizniskeho dnja hač do Alpow dolećał

Sprjejcy (AK/SN). Něhdźe sto balonow w serbskich barbach su wobdźělnicy lětu­šeho 10. serbskeho ewangelskeho domizniskeho dnja 18. junija w Nowym Měsće k njebju pušćili. Přičinjene mějachu wone kartu z próstwu w serbskej a němskej rěči so přizjewić a bibliskim hrónčkom „Chrystus rěči: Pójće ke mni, kiž sće sprócni a wobćeženi, ja was wokřeju“. „Je to zmužitosć spožčace hrónčko z hłubokej powěsću“, podpšmórnje Jörg Michel, wot lěta 2010 farar Sprjejčanskeje wosady, hladajo na minjeny domizniski dźeń.

Nětko je duchowny njewočakowano póštu z Awstriskeje dóstał. Přizjewił je so ratar, lěsnik a hońtwjer Josef Aschauer ze wsy Scheffau w Tennen-horinach. Wjes je něhdźe 40 kilometrow wot Salzburga zdalena. 19. junija rano bě Aschauer z wnučkomaj Annu a Katharinu balon našoł, kotryž běchu dźeń do toho w Nowym Měsće do powětra pušćili. „Běchmy překwapjeni, předewšěm zdalenosće dla, kotruž bě balon w tak krótkim času přeprěčił. Rěčimy wo 700 kilometrach“, powěda ratar. Zhromadnje sej prajichu, zo wróćo pisaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND