Chcedźa dalšu kooperaciju z LEAG

póndźela, 31. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Štyridypkowa agenda ma zhromadne dźěło Hamorskeje gmejny z energijowym koncernom LEAG skrućić.

Hamor (AK/SN). Gmejna Hamor sadźa dale na zhromadne skutkowanje z koncernom Łužiska energija a hórnistwo (LEAG). Na minjenej gmejnskej radźe předstaji Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) radźićelam zaměry dalšeho tajkeho zhromadneho dźěła.

Jedyn zaměr měł po předstawach wjesnjanosty Junkera być wujednać koope­raciske zrěčenje z koncernom, a to štyridypkowe. „Wobsahować ma wone zaru­čenje a rozšěrjenje dźěłowych městnow w industriji, wuwiće infrastruktury na stejnišćach koncerna LEAG, dalewuwiće krajiny po hórnistwje a spěchowanje wjesneje zhromadnosće w Hamorskej gmejnje“, rozłoži Achim Junker w swojej rozprawje k aktualnemu połoženju. Dotal bu štyridypkowa agenda jenož ertnje wobkrućena. Wjesnjanosta pak so nadźija, zo dóstanje prawje bórze pisomne a zawjazowace informacije ze stron předsydstwa LEAG.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND