Dwacety „kotoł pisaneho“ dožiwli

póndźela, 31. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Program wčera popołdnju – Viktorija Langec, Volkmar a Luisa Korchec jón serbsce a němsce připowědźachu – bě wjeršk Koćinskeho kónctydźenskeho wjesneho swjedźenja. Dźěći zahorichu ze Šewcowskej reju. Foto:  Alfons Handrik Program wčera popołdnju – Viktorija Langec, Volkmar a Luisa Korchec jón serbsce a němsce připowědźachu – bě wjeršk Koćinskeho kónctydźenskeho wjesneho swjedźenja. Dźěći zahorichu ze Šewcowskej reju. Foto: Alfons Handrik

Wjele hosći je kónc tydźenja třidnjowski wjesny swjedźeń w Koćinje dožiwiło. Marja Latowa, kotraž mjeztym 17 lět tamniši wjesny klub ze 27 čłonami nawjeduje, bě so znowa wo wotměnjawy program – mjeztym třeći raz při kapałce wosrjedź wsy – postarała.

Koćina (aha/SN). Nimo 20. raz pospochi do swjedźenja zapřijateho „kotoła pisaneho“ zabrachu sportowe wubědźo­wanje wažne městno. Pjatk wječor k za­zběhej swjedźenja kehelowachu dźěći w dwěmaj skupinomaj. Najlěpšej běštaj pola młódšich Adrijan Meyer z Koćiny, pola wjetšich Jan Szczepaniak. Mjez žonami spowala najwjace kehelow Betina Pjetašowa, kotraž bě z Bayerskeje ze swójbu domoj na swjedźeń přijěła. Mjez mužemi bě Pětr Reinelt najwuspěšniši.

Sobotu wubědźowaše so pjeć mustwow dźěći w kopańcy, hdźež wobsadźichu Němcy, před Kulowom a Koćinu prěnje městno. Mjez sydom cyłkami młodostnych je prěni króć tež zastupnistwo z Jitka za bulom honiło. Před Sulšečanami dobychu koparjo z Koćiny. We volleyballu wopokazachu so žony z Koćiny jako najlěpše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND