Ma wobšěrnu zběrku lampow

štwórtk, 03. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
74lětny Siegfried Bleža je sej w swojej Běłochołmčanskej garaži zarjadował wustajeńcu z njeličomnymi eksponatami žehlawkow.  Foto: Alfons Handrik 74lětny Siegfried Bleža je sej w swojej Běłochołmčanskej garaži zarjadował wustajeńcu z njeličomnymi eksponatami žehlawkow. Foto: Alfons Handrik

Kaž w dowolowym času z wašnjom, tež lětsa na tymle městnje stajnje wutoru a štwórtk wosebitu seriju wozjewjamy. W njej předstajamy wosobiny, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny zachowuja, zo starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

Zboka puća Při Zmijowej horje w Běłym Chołmcu napadnje ći statok z jara rjenje zapołoženej a hladanej zahrodu. Nimo toho je tam bydlacy 74lětny Siegfried Bleža w swojej dwójnej garaži zarjadował wustajeńcu z njeličomnymi eksponatami, kotrež njepokazuja jenož na wuwiće žehlawkow, kaž je dźensa wužiwamy. Wobšěrna zběrka wopřijima tež wobswětlenje a wulku paletu přewšo zajimaweje techniki, kotraž zaruča wěstotu na dróze, na železniskich kolijach kaž tež na wodźe a w brunicowych jamach.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND