Zapósłancaj na lětnjej turje

štwórtk, 03. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na wopyće pola blidarskeho mištra Hawštyna Smoły (3. wotlěwa): Tomaš Čornak, Marko Šiman, Roland Ermer a Alojs Mikławšk (wotlěwa) Foto: Alfons Handrik Na wopyće pola blidarskeho mištra Hawštyna Smoły (3. wotlěwa): Tomaš Čornak, Marko Šiman, Roland Ermer a Alojs Mikławšk (wotlěwa) Foto: Alfons Handrik

Worklecy/Kozarcy/Wěteńca (aha/SN). Wot lěta 2009 podawataj so zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a Marko Šiman (wobaj CDU) z kolesom po swojimaj wólbnymaj wokrjesomaj 52 a 53. Wčera po Božej mši w Radworju nastajištaj so wonaj k někotrym předewzaćelam Wulkodubrawskeje gmejny a po tym na swojej něhdźe 60 kilometrow dołhej turje do Worklec, hdźež witaše jeju kaž tež kandidata za nowy zwjazkowy sejm Rolanda Ermera a wjesnjanostu Franca Bruska (wobaj CDU) pjekarski mišter Michael Šlapa.

Prěnjotny zaměr bě, zhonić wo starosćach a wuwićowych tendencach rjemjeslniskich zawodow a pytać móžnosće, kak hodźa so problemy ručišo rozrisać. Michael Šlapa předstaji swoju pjekarnju, kotruž wot lěta 1996 wjedźe, a móže na dobru bilancu zhladować. Tuchwilu ma z mandźelskej wosom přistajenych. Mjeztym wudźeržuje tež filialu w Kamjencu. Wšědnje pjeku we Worklecach něhdźe 1 500 całtow, sobotu štyri razy telko. Lětny wobrot wučinja něhdźe 400 000 eurow. Šlapa skedźbni na wulku běrokratiju nastupajo zličbowanje. Roland Ermer, sam pjekar w Njedźichowje, hódnoćeše, zo ma pjekarnja na wsy přichod.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND