Zapósłancaj na lětnjej turje

štwórtk, 03. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na wopyće pola blidarskeho mištra Hawštyna Smoły (3. wotlěwa): Tomaš Čornak, Marko Šiman, Roland Ermer a Alojs Mikławšk (wotlěwa) Foto: Alfons Handrik Na wopyće pola blidarskeho mištra Hawštyna Smoły (3. wotlěwa): Tomaš Čornak, Marko Šiman, Roland Ermer a Alojs Mikławšk (wotlěwa) Foto: Alfons Handrik

Worklecy/Kozarcy/Wěteńca (aha/SN). Wot lěta 2009 podawataj so zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a Marko Šiman (wobaj CDU) z kolesom po swojimaj wólbnymaj wokrjesomaj 52 a 53. Wčera po Božej mši w Radworju nastajištaj so wonaj k někotrym předewzaćelam Wulkodubrawskeje gmejny a po tym na swojej něhdźe 60 kilometrow dołhej turje do Worklec, hdźež witaše jeju kaž tež kandidata za nowy zwjazkowy sejm Rolanda Ermera a wjesnjanostu Franca Bruska (wobaj CDU) pjekarski mišter Michael Šlapa.

Prěnjotny zaměr bě, zhonić wo starosćach a wuwićowych tendencach rjemjeslniskich zawodow a pytać móžnosće, kak hodźa so problemy ručišo rozrisać. Michael Šlapa předstaji swoju pjekarnju, kotruž wot lěta 1996 wjedźe, a móže na dobru bilancu zhladować. Tuchwilu ma z mandźelskej wosom přistajenych. Mjeztym wudźeržuje tež filialu w Kamjencu. Wšědnje pjeku we Worklecach něhdźe 1 500 całtow, sobotu štyri razy telko. Lětny wobrot wučinja něhdźe 400 000 eurow. Šlapa skedźbni na wulku běrokratiju nastupajo zličbowanje. Roland Ermer, sam pjekar w Njedźichowje, hódnoćeše, zo ma pjekarnja na wsy přichod.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND