W chórowym lěhwje pobyli

póndźela, 07. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Před chórowej probu sej wuměłski nawoda Werner J. Patzeld ze swojim synom Willijom dokładny wotběh dorěči. Foto: Alfons Handrik Před chórowej probu sej wuměłski nawoda Werner J. Patzeld ze swojim synom Willijom dokładny wotběh dorěči. Foto: Alfons Handrik

Smochčanski Dom biskopa Bena skića za najwšelakoriše zarjadowanja wuběrne wuměnjenja. Tež chóry sej waža, zo móža tam w přijomnej atmosferje zwučować.

Smochćicy (aha/SN). Štóž je sej sobotu wječor na koncert do kapałki Smochčanskeho Domu biskopa Bena dojěł, njeje to wobžarował. Poradźena wuměłska chłóšćenka k zakónčenju 15. spěwneho tydźenja w Smochćicach wobsahowaše mjez druhim chórowe twórby italskich komponistow Marija Castelnuovo-Tedesca, Emilija de Cavalierija, Marenzinowa, Claudija Monteverdija a Domenica Scarlattija kaž tež instrumentalne twórby baroka a klasiki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND