W chórowym lěhwje pobyli

póndźela, 07. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Před chórowej probu sej wuměłski nawoda Werner J. Patzeld ze swojim synom Willijom  dokładny wotběh dorěči.  Foto: Alfons Handrik Před chórowej probu sej wuměłski nawoda Werner J. Patzeld ze swojim synom Willijom dokładny wotběh dorěči. Foto: Alfons Handrik

Smochčanski Dom biskopa Bena skića za najwšelakoriše zarjadowanja wuběrne wuměnjenja. Tež chóry sej waža, zo móža tam w přijomnej atmosferje zwučować.

Smochćicy (aha/SN). Štóž je sej sobotu wječor na koncert do kapałki Smochčanskeho Domu biskopa Bena dojěł, njeje to wobžarował. Poradźena wuměłska chłóšćenka k zakónčenju 15. spěwneho tydźenja w Smochćicach wobsahowaše mjez druhim chórowe twórby italskich komponistow Marija Castelnuovo-Tedesca, Emilija de Cavalierija, Marenzinowa, Claudija Monteverdija a Domenica Scarlattija kaž tež instrumentalne twórby baroka a klasiki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND