×

Powěsć

Failed loading XML...

Na slědach Krabata

póndźela, 07. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Kurwjerch Awgust, figura z powědki wo Krabaće, rozhladuje so po skawtskim lěhwje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Lěhwo wuklinči zańdźeny pjatk z wulkim swjedźenjom.  Foto: Alena Pawlikec Kurwjerch Awgust, figura z powědki wo Krabaće, rozhladuje so po skawtskim lěhwje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Lěhwo wuklinči zańdźeny pjatk z wulkim swjedźenjom. Foto: Alena Pawlikec

Skawtske lěhwo ze zhromadnej swjedźenskej hosćinu zakónčili

Čorny Chołmc (SN/ap). Mnoho nowych nazhonjenjow nańdźechu skawća w lěhwje němskeho zwjazka „Pućowarjo po swěće“ pod hesłom „Krabat“ při Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu. Z wopytom kurwjercha Awgusta zakónčichu pjatk, wot 29. julija do 5. awgusta trajace lěhwo. Něhdźe 400 skawtow z Němskeje a Litawskeje běchu zhromadnje pućowali, warili a nazhonjenja wuměnjeli. Stawizna Krabata plećeše so kaž čerwjena nitka po programje. Organizowali běchu lěhwo Kulowscy „Huskyje“. Woni předstajichu kóždy dźeń krótki dźěl z powědančka wo Krabaće. Na njón program nawjazachu. Tak mějachu skawća póndźelu na stacijach wšelake magiske nadawki „čorneho młynka“ spjelnić a sej štwórtk w měšćanskej rallye dwanaće kajkosćow kaž zmužitosć a wušiknosć nadźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND