Z mało pjenjezami zbožowny być

srjeda, 09. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Koncern VW njebudźe Kulowsku załožbu Mrs. Nikovich financnje podpěrać. Tole zdźěli měšćanosta Markus Posch (CDU) radźićelam Kulowa na zašłym posedźenju.

Kaž Posch informowaše, bě na namjet, spěchować załožbu, kotraž so hižo njeličomne lěta na polu dźěćaceho a młodźinskeho dźěła angažuje, ze stron VW jenož powšitkownu a formalnu wotmołwu dóstał. W njej připóznawa koncern skutkowanje załožby a wupraja česćownosć za angažement. VW pak, tak w lisće rěka, wostanje při hižo wobstejacych kooperacijach. Za darowanje dalšim institucijam njewidźi awtotarc žane móžnosće. Markus Posch komentowaše to z jednorym „škoda“ a z posměwkom. „To móhła rjana stawizna być.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND