Spěchowanje načinja tež ćeže

srjeda, 09. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada wustawki za hospodarski plan schwaliła

Njeswačidło (JK/SN). Přezjednosć na dobro gmejny a jeje wobydlerjow demonstrowachu na wčerawšim posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady wšitcy radźićeljo. Jednohłósnje wobzamknychu wustawki za lětuši hospodarski plan. Po tym­ zo bě komornica Liliana Wetzko hišće raz njawažniše pozicije hospodarskeho plana rozjimała, wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) wuzběhny, zo su w gmejnje najebać napjate financne połoženje­ tójšto na dobro wobydlerjow a wjeskow zwoprawdźili. Wosebje w hrodowym parku a wokoło hrodu su w minjenych měsacach pilnje dźěłali a škody wulkeje wody z lěta 2013 wotstronili. Spěchowanske srědki za tele naprawy buchu w minjenym času wospjet zwyšene, tak zo móžeše gmejna z přidatnymi pjenjezami tež tu abo tamnu dalšu naležnosć zrjadować. Spěchowanske srědki wšak žadaja sej wosebje wot přistajenych gmejnskeho zarjada wosebite napinanje, dokelž maja je jara dokładnje planować a wotličić. Byrnjež spěchowanje wězo witane było, mějachu jeho dla ćeže, wurunany etat nastajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND