Móža nowu techniku kupić

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Chróšćanska gmejnska rada po lětnej přestawce zaso wuradźowała

Hórki (JK/SN). Zo móhła komunalne nadawki kaž dotal derje a spušćomnje spjelnić, trjeba Chróšćanska gmejna nowe jězdźidło. Dotal wužiwany Multicar je přestarjeny a nowy TÜV by sej žadał wulku reparaturu. Tohodla běchu so radźićeljo na to dojednali, kupić nowe jězdźidło, z kotrymž móhł gmejnski dźěłaćer Beno Wjenk dale porjadnje dźěłać. Při financowanju pomhaše takrjec nošer pěstowarnje, Serbske šulske towarstwo. Po wotličenju zawodnych kóštow a perspektiwiskej kalkulaciji so wukopa, zo budźe gmejnski podźěl za pěstowarnju lětsa wo nimale 22 000 eurow niši hač planowany. Tuž móža trjebany Multicar za 6 500 eurow­ kupić. Tón ma jara dobre techniske wuhotowanje a hodźi so tež za nadawki w zymskej słužbje zasadźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND