Wjesnu zhromadnosć skrućili

póndźela, 14. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Třělenje z kłokom a prokom přihotujetaj tule Pětr Hrjehor a Tomaš Šołta (wotprawa), kotrajž pruwujetaj, hač hodźi so tarč tež derje trjechić. Dźěćom bě to pozdźišo wulke wjeselo, so trochu čuć kaž Robin Hood.  Foto: Jan Kral Třělenje z kłokom a prokom přihotujetaj tule Pětr Hrjehor a Tomaš Šołta (wotprawa), kotrajž pruwujetaj, hač hodźi so tarč tež derje trjechić. Dźěćom bě to pozdźišo wulke wjeselo, so trochu čuć kaž Robin Hood. Foto: Jan Kral

Róžant (JK/SN). Hdyž maja druhdźe na wjesnych swjedźenjach pisane programy a wulke zarjadowanja, spokojeja so Róžeńčenjo z něšto mjeńšimi atrakcijemi. Wažne je, zo maja něšto ze zhromadneho swjećenja. A tomu na lětušim bjezdwěla tak bě. Hižo pjatkowne zahajenje wopokaza so jako jara spomóžne, byrnjež wopytowarjo zdźěla hakle w połnocy přišli.

Sobota steješe w znamjenju sporta. Na beachvolleyballowym turněrje, kotryž bě za mustwa wokolnych wsow předwidźany, wobdźělichu so tež sportowcy z Kamjenca. Jako dobyćerja móžeše sobuorganizator Jurij Bjeńš počesćić mustwo „Volker Rachow“ z Worklec. Paralelnje k tomu kopachu bul na dartowu sćěnu. Najwuspěšniši bě tu na kóncu Kamjenčan. Wječor so něšto mjenje hosći do Róžanta na „čorny lód“ namaka. Přiwšěm běchu organizatorojo wokoło Bena Šołty, Jurja Bjeńša a Markusa Kobalca z wot­hłosom spokojom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk