Jubilej ma město zwjazać

póndźela, 14. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Hódnje a mnohostronsce chce město Wojerecy klětu 750. róčnicu prěnjeho naspomnjenja swjećić. „Chcemy wobydlerjow runje tak zapřijeć kaž towarstwa, organizacije a předewzaća“, podšmórny minjeny pjatk socialny měšćanosta Thomas Delling, kiž nawjeduje dźěłowu skupinu „750 lět Wojerecy“. Jubilej złožuje so na 1. meju 1268. Tehdy podpisa markhrabja Otto von Brandenburg dźělenje Hornjeje Łužicy do Budyskeho a Zhorjelskeho kraja. Woběmaj přidźěli wón dźěl Wojerowskeho knjejstwa.

Za jubilej planuja 200 000 eurow. W septembru 2018 chcedźa swjedźenski tydźeń wotměć, rozłoži Thomas Delling. „Wažne při tym je stare a nowe město zwjazać.“ Wón móhł sej symbo­lisku časowu pruhu předstajić, kotraž saha­ wot stareho torhošća nimo hrodu hač k Łužiskemu naměstu. Na tejle pruze móhli najwažniše mězniki stawiznow na markantnych dypkach zwobraznić. Kónc oktobra chce Delling hruby koncept jubileja předstajić. We Wojerecach swjeća klětu nimo toho 120lětne wobstaće chorownje, 70lětne wobstaće ludoweje uniwersity, wotewrjenje kupnicy Centrum před 50 lětami a 650lětne wobstaće Kinajchta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND