Park ze studnjemi zaso w zwučenej pyše

wutora, 15. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Spodobny napohlad skića zaso studnje w Njeswačanskim hrodowym parku. Spočatk  septembra je zjawnosći přepodadźa.  Foto: Jan Kral Spodobny napohlad skića zaso studnje w Njeswačanskim hrodowym parku. Spočatk septembra je zjawnosći přepodadźa. Foto: Jan Kral

Njeswačidło (JK/SN). Podobnje kaž w mnohich druhich gmejnach Budyskeho wokrjesa maja tež w Njeswačidle z jara wobmjezowanym budgetom hospodarić. Přiwšěm je z dobrym nazhonjenjom minjenych lět a z podpěru zamołwitych gmejnskich radźićelow móžno było, zjawne nadawki gmejny kaž tež ­tójšto na dobro wobydlerjow zwoprawdźić.

Hrodowy park a tamniše studnje běchu wulkeje wody lěta 2013 dla chětro poćerpjeli. Dźakowano spěchowanskim srědkam a twarskim firmam z bjezpo­srědnjeje wokoliny su park a studnje nětko­ zaso w tajkim stawje kaž do wulkeje wody. Studnje su ponowjene, figury wurjedźene a restawrowane. Tež technika za wodu a swěcu zaso funguje. Za to składowachu mnozy darniwi dobroćeljo šwarny fenk. Dobre 20 000 eurow su za ponowjenje­ studnjow nazběrali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND