Park ze studnjemi zaso w zwučenej pyše

wutora, 15. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Spodobny napohlad skića zaso studnje w Njeswačanskim hrodowym parku. Spočatk  septembra je zjawnosći přepodadźa.  Foto: Jan Kral Spodobny napohlad skića zaso studnje w Njeswačanskim hrodowym parku. Spočatk septembra je zjawnosći přepodadźa. Foto: Jan Kral

Njeswačidło (JK/SN). Podobnje kaž w mnohich druhich gmejnach Budyskeho wokrjesa maja tež w Njeswačidle z jara wobmjezowanym budgetom hospodarić. Přiwšěm je z dobrym nazhonjenjom minjenych lět a z podpěru zamołwitych gmejnskich radźićelow móžno było, zjawne nadawki gmejny kaž tež ­tójšto na dobro wobydlerjow zwoprawdźić.

Hrodowy park a tamniše studnje běchu wulkeje wody lěta 2013 dla chětro poćerpjeli. Dźakowano spěchowanskim srědkam a twarskim firmam z bjezpo­srědnjeje wokoliny su park a studnje nětko­ zaso w tajkim stawje kaž do wulkeje wody. Studnje su ponowjene, figury wurjedźene a restawrowane. Tež technika za wodu a swěcu zaso funguje. Za to składowachu mnozy darniwi dobroćeljo šwarny fenk. Dobre 20 000 eurow su za ponowjenje­ studnjow nazběrali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND