„Jednanja z NDP žane byli njejsu“

wutora, 15. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

„Ně, Udo Wićaz njeje žane dowěrliwe informacije dale dał.“ Tak rěka wotmołwa z nowinarskeho wotrjada Budyskeho krajnoradneho zarjada na wotpowědne naprašowanje Serbskich Nowin.

Budyšin (SN/at). Tele wuprajenje wobkruća tež aktualna nowinska zdźělenka krajnoradneho zarjada. Nastupajo swoju rozmołwu z wokrjesnym předsydu NPD Markom Wruckom prěni přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU) wuzběhnje, zo „njejsu z NPD žane jednanja byli. Su-li zwuraznjenja wokrjesneho předsydy NPD w socialnych syćach hinaši zaćišć zbudźili, je tón prosće wopačny a njewotbłyšćuje charakter rozmołwy. Jako přirjadnik njeje Wićaz w žanej formje ... jednał a njeje tež žane dowěrliwe informa­cije dale dał“, ze zdźělenki wuchadźa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND