×

Powěsć

Failed loading XML...

Wo puće so zhromadnje starać

srjeda, 16. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). Na zašłym posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady skedźbni radźićel Frank Haidan na dezolatny staw puća, wjeduceho z Króńcy do směra na Bóščansku deponiju. Mjenowany puć wužiwa mjez druhim tež Zarěčanske agrarne drustwo. Z ćežkimi mašinami dyrbja ratarjo wězo tež někak na pola přińć. Za to wužiwaja zjawne dróhi a puće. Často njemóža traktory a druhe ratarske mašiny srjedź puća jěć a wužiwaja kromy pućow. Zo te to dołho njewudźerža, je jasne, wšako njejsu tež za tony ćežke mašiny twarjene. Na te wašnje so přirowy podłu dróhi počasu pomjeńšeja a skónčnje dospołnje zhubja. Tak hižo njeje móžno, zo při sylnych dešćach woda z pućow a polow po hrjebi wotběži. Přepławjene dróhi, womazane z pjeršću z polow, su sćěh toho.

Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo su sej tuž přezjedni, wobroćić so na wjednistwo ratarskeho zawoda a sej dorěčeć, w kotrej měrje móhli nazymsku ratarsku přestawku za to wužić znajmjeńša přirowy zaso do tajkeho stawa přinjesć, zo wodu wot polow a pućow wotwjedu. Tak mjenowane bankety (kromy) dróhow skrućić by dalši wažny krok był.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND