Zbrunjenju wody zadźěwać

srjeda, 16. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

LMBV saněruje wjacore jězory we Łazowskej gmejnje

Łaz (AK/SN). Južny přibrjóh Třižonjanskeho jězora blisko tamnišeje škleńčaneje pyramidy ma so klětu za kupanje wužiwać hodźeć. Tole wobkrući nawoda projektoweho managementa Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) Gerd Richter na wčerawšim posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady. Nimo toho chcedźa tři naprawy přećiwo zbrunjenju wody nałožić. Tak instaluja drenažowy system, połoža wosebitu planu do zemje a nasypaja na přibrjohu wapnowy šoter.

Dalša naprawa je, při sewjernym při- brjohu 200 metrow dołhu nahłu skalnu sćěnu zawěsćić. To ma so po móžnosći lětsa w oktobru stać, paralelnje k naprawam na južnym přibrjohu. Za to zniža pegel wody Třižonjanskeho jězora, zo móhli bjez zadźěwkow dźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND