Jěchanske prózdniny na kromje Parcowskeho jězora dožiwić(8)

srjeda, 16. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Swědomiće šrofujetej sydomlětna Polly Vetter a jědnaćelětna Laila Nossek (wotlěwa) ponyja Rockyja. Tydźeń w lětnich prózdninach mějachu wonej a dalše dźěći rjane dožiwjenja a dyrdomdeje na jěchanskim dworje w Bjezdowach.  Foto: Axel Arlt Swědomiće šrofujetej sydomlětna Polly Vetter a jědnaćelětna Laila Nossek (wotlěwa) ponyja Rockyja. Tydźeń w lětnich prózdninach mějachu wonej a dalše dźěći rjane dožiwjenja a dyrdomdeje na jěchanskim dworje w Bjezdowach. Foto: Axel Arlt

Wjesołe dźěćace hłosy su słyšeć. To móže jenož lóštna zabawa być. „Ta traje hišće hač do 2. septembra, potom budźe lětušich dźesać tydźenjow jěchanskich próz­dnin nimo“, powěda Karin Mietke z Parcowskeho dwora w Bjezdowach.

Wosrjedź łužiskeje jězoriny, hnydom w susodstwje Parcowskeho jězora, wupřestrěwa so nahladny areal z twarjenjemi a pastwišćemi. Jěchanski dwór nasta 1998. Wosebity poskitk su tam jěchanske prózdniny. „Smy lěta 2003 z dwanaće dźěćimi započeli. Zaměstnjenje bě spočatnje tróšku dyrdomdejske“, angažowana žona rozprawja, „zajim je spochi přiběrał, tak mějachmy poněčim tež kwa­litu kwartěrow polěpšić.“ Wot lěta 2014 su wobdźělnicy w dwěmaj nowymaj prózdninskimaj domomaj pod třěchu wotewrjeneje bróžnje zaměstnjeni.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND