„Wjes je pačena a chora“

srjeda, 23. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo kaž wobydlerjo kritizuja plany při Mortkowskej twjerdźiznje

Łaz (AK/SN). Z třomi naprawami chce mějićel dr. André Jakubetz swój projekt Mortkowskeje twjerdźizny zakónčić. „Nastać maja ryćerska žurla, srjedźowěkowska wjes a wulke parkowanišćo“, rozłoži planowar Berthold Haß na zašłym po­se­dźenju Łazowskeje gmejnskeje rady. Radźićeljo diskutowachu wo tym, hač twarski plan druhi raz wupołoža. Z dźewjeć přihłosowanjemi a runje telko napřećiwnymi hłosami pak to wotpoka­zachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND