Jabłučina njech rejwanskej skupinje zwjazuje

srjeda, 23. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Rejwanska a drastowa skupina z delnjosakskeho Scheeßela je na swjedźenju w Brětni-Michałkach wulki zajim zbudźiła.  Foto: Ulrike Herzger Rejwanska a drastowa skupina z delnjosakskeho Scheeßela je na swjedźenju w Brětni-Michałkach wulki zajim zbudźiła. Foto: Ulrike Herzger

Brětnja-Michałki (UH/SN). Na 41. němsko-serbskich wjesnych swjedźenskich hrach w Brětni Michałkach minjeny kónc tydźenja njebě jenož kołowokoło wobydlerskeho domu wjele wopytowarjow, ale sobotu popołdnju tež na Hłownej dróze. Tam čakachu na małych a wulkich akterow zabawne a žortne hry, čehoždla bě wjes za wobchad zawrjena. Zahajili pak běchu swój swjedźeń hižo pjatk z 18. nócnym wubědźowanjom wohnjowych woborow. Najspěšniši běchu tónraz Sulšečanscy kameradojo před tymi z Łutow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND