Fachowc wě, što konjam tyje

srjeda, 23. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Křesćan Rychtar z Baćonja njeje jenož woblubowany pjekar, ale tež wuwołany konjacy fachowc. Za swoje štyrinohate lubuški trjeba wón dobru picu, wšako je wona sobu­ zakład za to, zo so konjam derje dźe. Tohodla wón tež dosć syna dźěła. Hdyž je trawa­ zaso narostła, wužiwa ju Baćonjan jako zelenu picu. Wotawu pak žanu njedźěła,­ dokelž tu konje tak rady nimaja. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND